• D17 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.
  • [51 Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình]
  • TEL: +84 28 3842 8208 / FAX: +84 28 3842 8209
  • HOTLINE: +84 9 1842 8209
  • EMAIL: ttk@ttkco.com

Vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây để liên hệ với chúng tôi: