Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tăng 34% trong 7 tháng

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tăng 34% trong 7 tháng
bởi Vietnam Ministry of Industry and Trade 

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hoá chất vào Việt Nam tháng 7/2010 đạt 167,23 triệu USD, giảm nhẹ 0,93% so với tháng 6/2010, nhưng tăng 14,81% so với tháng 7/2009. Nâng tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hoá chất 7 tháng đầu năm 2010 lên 1,097 tỷ USD, chiếm 2,4% tổng trị giá nhập khẩu hàng hoá của cả nước, tăng 34,68% so với cùng kỳ năm 2009.

Thị trường có kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hoá chất vào Việt Nam đứng đầu là Trung Quốc. Trong tháng 7/2010 đạt 34,98 triệu USD, tăng 17,96% so với tháng 6/2010, tăng 20,65% so với tháng 7/2009. Tính chung 7 tháng năm 2010, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đat 214,81 triệu USD, chiếm 19,56% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này, tăng 35,26% so với 7 tháng năm trước.

Tiếp đến là Đài Loan, thị trường có kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hoá chất đạt 20,79 triệu USD trong tháng 7/2010, giảm 11% so với tháng trước, nhưng tăng 21,92% so với tháng 7/2009. Tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng này từ Đài Loan trong 7 tháng năm 2010 đạt 150,07 triệu USD, chiếm 13,67% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 33,74% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 3 là Nhật Bản, với kim ngạch trong tháng 7/2010 đạt 20,06 triệu USD, giảm 21,40% so với tháng trước, tăng 36,66% so với tháng 7/2009. Tính chung 7 tháng năm 2010, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hoá chất từ thị trường này đạt 121,72 triệu USD, chiếm 11,09% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 64,51% so với 7 tháng năm trước.

Trong 7 tháng đầu năm 2010, một số thị trường có mức tăng trưởng dương về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước như Nauy tăng 450,57%, Nga tăng 188,57%, Phần Lan tăng 143,63%. Ngược lại chỉ có hai thị trường có mức tăng trưởng âm về kim ngạch là Arab Saudi giảm 65,10%, New Zealand giảm 16,21%.